document.write('
本评论只代表中国残疾人网友个人观点    已有5位网友发表评论'); document.write('我要评论
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2013-09-07 15:16:49   来自:(180.111.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

我是南京市鼓楼区盲人协会委员,我已经投稿,题目是〈盲人朋友,我是你们的盲协委员〉,详细记录了我是如何为盲人兄弟姐妹们服务的。

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2013-05-28 14:47:01   来自:江苏省南京市(121.229.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

我是盲人协会委员,我要写出为盲人朋友做事的经历,参与征文投稿。

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

王大文时间:2013-05-23 15:25:11   来自:(113.249.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

赞赏支持!

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

王大文时间:2013-05-23 14:56:58   来自:(113.249.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

很有意义的征文!

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2013-05-23 14:55:26   来自:(113.249.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

大力支持!

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
更多评论
');