document.write('
本评论只代表中国残疾人网友个人观点    已有1位网友发表评论'); document.write('我要评论
'); document.write('
'); document.write('

高忠时间:2010-06-25 23:39:12   来自:浙江省温州市(61.164.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

我是一个1岁半烧伤的男孩,因为脸被烧毁,如今找事很难,成天发呆该找一些什么事,是属于我自己的路,当我发现自己很想走的路的时候 ,觉很伤感的告诉自己,我很想去学唱歌,因为我一直爱听歌来简闷,毫不由于的喜欢上唱歌了,我查了好多东西,都是一些对我没用的质料,如今看见残疾找工作网!~就走了进来,希望你能帮我介绍个残联学唱歌团队好吗?
 QQ1290566915    电话号码13736344097

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
更多评论
');