document.write('
本评论只代表中国残疾人网友个人观点    已有1位网友发表评论'); document.write('我要评论
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2010-11-16 17:07:59   来自:北京市朝阳区(221.218.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

IVS视控电脑,一个不用手就能玩转电脑的东东,适合人群,高位截瘫 ,脊椎损伤,脊髓损伤,健冻人,运动元疾病,上肢不方便的残疾人,和潮人达人。

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
更多评论
');