document.write('
本评论只代表中国残疾人网友个人观点    已有2位网友发表评论'); document.write('我要评论
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2013-03-27 21:42:13   来自:广西柳州市(124.226.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

向您学习!我也是文学爱好者,交流一下,

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2010-09-30 09:56:00   来自:广西贵港市(116.9.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

我佩服你那么坚强

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
更多评论
');