document.write('
本评论只代表中国残疾人网友个人观点    已有4位网友发表评论'); document.write('我要评论
'); document.write('
'); document.write('

保尔传奇时间:2013-11-20 10:23:39   来自:福建省福州市(220.250.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

如果我是她,早就被父母活埋了。她真幸福有人照顾她。

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

璞玉浑金时间:2013-05-17 11:53:23   来自:北京市(219.238.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

这心态让我汗颜啊!

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2013-04-10 13:02:43   来自:云南省昆明市(221.213.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

小女孩真的很了不起,很佩服她,她是我的榜样!

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('

中国残疾人网友时间:2012-09-27 19:11:10   来自:湖南省长沙市(222.240.*.*)

'); document.write('
'); document.write('

她很了不起!也很坚强1

'); document.write('
'); document.write('
'); document.write('
更多评论
');